Szukaj

Formularz reklamacyjny

 ………………., dnia …………. 20…. r.

 

Adresat:

Juicy Light Sp. z o.o.

ul. Paprotki 39 

02-747 Warszawa

e-mail: help@ilav.pl

 

                                   FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko:……………………………………..

Adres:……………………………………………………

E-mail:…………………………………………………..

Tel.:……………………………………………………….

Nr rachunku bankowego:…………………………………………………………………………………...........................

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Nazwa Towaru:…………………………………………………...............................................................

Data nabycia Towaru:…………………………………………

Numer zamówienia:…………………………………………..

Nr faktury (jeżeli dotyczy):………………………………….

Ogólna wartość produktu (cena brutto) : ……............  zł

Adres dostawy:………………………………………………………………………………………...................................

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):…………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………………………….......................

 

Kiedy wady zostały stwierdzone:…………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

 

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

 

(___) usunięcie wady,

 

(___) obniżenie ceny,

 

(___) odstąpienie od umowy.

 

 

…………………………………………………..

 

Data i podpis (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów